Een handicap is maar een detail
van wie je bent, je bent nog zo veel meer

Visie - Een handicap is maar een detail van wie je bent, je bent gewoon nog zoveel meer. Het maakt niet uit hoe erg je daardoor ook beperkt bent, het blijft maar een detail van jouw persoonlijkheid.

Dat veel mensen zonder beperking dat niet zo zien komt onder andere door informatiegebrek en doordat het niet terug te zien is in het straatbeeld dat één op de tien mensen in Nederland een handicap heeft.

Het weinig in contact komen met mensen met een lichamelijk beperking zorgt ervoor dat mensen zonder lichamelijke beperking het raar vinden en niet weten hoe ze hier mee om moeten gaan.

Ook toegankelijkheid, arbeid, scholing en sport hebben invloed op de positie en het beeld rond mensen met een lichamelijke beperking.

Doel - De Roos Prommenschenckel Foundation is een stichting die zich inzet om de positie van mensen met een lichamelijke beperking in Nederland te verbeteren. Onder het verbeteren van de positie verstaan wij vooral het creëren van gelijkwaardigheid. Dit kan op allemaal verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen of het op de markt brengen van producten.

’Het verbeteren van de positie van mensen met een lichamelijke beperking’ is bewust een heel breed begrip om allemaal grote problemen aan te pakken en ons daarin niet onnodig te laten beperken. Punten waar wij bijvoorbeeld aan zullen gaan werken zijn het verbeteren en onder de aandacht brengen van:

· Toegankelijkheid
· Arbeidsmarkt
· Sport
· Beeldvorming

Op al deze punten valt nog veel te ontwikkelen, dus willen wij onze focus laten afhangen van de behoeftes van mensen met een lichamelijke beperking, de media, de politiek en de behoeftes en ideeën die wij als bestuur opmerken.

We streven ernaar minimaal één groot project per jaar te organiseren. Dit kan inhouden het op de kaart zetten van een groot probleem of het oplossen ervan. Het zullen in ieder geval grootschalige projecten zijn die vaak ook media-aandacht trekken om de positie rond mensen met een lichamelijke beperking daadwerkelijk te verbeteren.

Wij streven ernaar dat over een paar jaar mensen met een lichamelijke beperking niet meer gezien worden als apart of eng maar als ’gewone mensen’, die buiten hun beperking juist heel veel extra’s te bieden hebben.We hopen dat er dan niet meer naar een aangepaste oplossing moet worden gezocht voor mensen met een lichamelijke beperking, maar dat de ’gewone’ oplossing aangepast is.Voorbeeld: geen aparte ingang voor mensen met een lichamelijke beperking, maar de ’gewone’ ingang zo dat er ook mensen met een rolstoel doorheen zouden kunnen. Als alles apart of achteraf aangepast moet worden, dan is dat zonde van het geld en geef je mensen onnodig het gevoel dat ze anders zijn (niet gelijkwaardig).

Bij de Roos Prommenschenckel Foundation is het aanvragen voor donaties en of sponsoring niet mogelijk, aanvragen door middel van co-creatie daarentegen wel.

Over het logo van de
Roos Prommenschenckel Foundation

Concept - Dit logo is een visualisering van de missie van de Roos Prommenschenckel Foundation: Het verbeteren van de positie van mensen met een lichamelijke beperking.

Roos - De roos die in het logo van boven bekeken wordt verwijst naar de oprichtster van de stichting: Roos Prommenschenckel. De roos heeft de kleur rood, omdat deze hier het sterkst mee geassocieerd wordt.

Verbetering - De verbetering die de stichting voor mensen met een lichamelijke beperking wil realiseren wordt verbeeld door de voorwaartse beweging van het rolstoelwiel die in het logo verwerkt is (de buitenste lijn van de roos is rond net als een wiel en het midden van de roos is tevens de as van het wiel). Er is bewust voor een draairichting naar rechts i.p.v. links gekozen, omdat dit over het algemeen met vooruitgang wordt geassocieerd. De abstracte vorm van het logo maakt het mogelijk om het logo in het klein en in het groot toe te passen zonder dat dit ten koste gaat van de zichtbaarheid.