Steun de
Roos Prommenschenckel FoundationDonaties voor de Roos Prommenschenckel Foundation zijn van harte welkom. Als u ons hierin wilt steunen, kan dat op een van de volgende manieren:

Overmaken
Een van de manieren is om een gift over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0140482954 ten name van de Stichting Roos Prommenschenckel Foundation te Houten.

Persoonlijk overhandigen
In bijzondere gevallen zijn wij graag bereid de gift persoonlijk bij u in ontvangst te komen nemen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan grotere bedragen. In dat geval kunt u altijd contact met ons opnemen.

Machtigen (eenmalig, per maand, kwartaal of per jaar)
U kunt er ook voor kiezen om de Roos Prommenschenckel Foundation te machtigen om eenmalig of structureel een bedrag van uw rekening af te schrijven. Om een machtiging af te geven, kunt u gebruik maken van dit printbare machtigingsformulier.

Periodieke giften:

U kunt er ten slotte ook voor kiezen een peridieke gift te doen aan de Roos Prommenschenckel Foundation (RPF). Groot voordeel is dat zo’n gift aftrekbaar is voor de belasting als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

- u heeft de gift laten vastleggen bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst met de RPF;
- u maakt regelmatig (minstens 1x per jaar) het bedrag over aan de RPF;
- het bedrag is elke keer (ongeveer) even hoog;
- u maakt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de RPF (de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden);
- wij geven u geen tegenprestatie voor uw gift.

Deze mogelijkheid is alleen toegestaan voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende organisaties. De Roos Prommenschenkel Foundation is een ANBI. Klik voor onze gegevens en actuele transparantiestatus hier.


Klik hier en doneer nu (alvast bedankt!) 


Heeft u verder nog vragen of wenst u advies op enig punt, neem dan contact met ons op door hier te klikken.


Foto: © Bastiaan van Musscher